شورای رفاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1391 با هدف ساماندهی و معرفی امکانات رفاهی برای اعضای محترم هیأت علمی تشکیل گردید. از دانشکده پزشکی 3 نفر، و از مجموع مراکز تحقیقاتی و نیز سایر دانشکده ها یک نفر به عنوان نماینده اعضای هیات علمی در شورا عضویت دارند. واحد شورای رفاهی هیأت علمی در ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی - طبقه اول - اتاق شماره 121 واقع شده است.


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-14 9:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ