شورای رفاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1391 با هدف ساماندهی و معرفی امکانات رفاهی برای اعضای محترم هیأت علمی تشکیل گردید. از دانشکده پزشکی 3 نفر، و از مجموع مراکز تحقیقاتی و نیز سایر دانشکده ها یک نفر به عنوان نماینده اعضای هیات علمی در شورا عضویت دارند. دبیرخانه شورا واقع در ساختمان شماره 2 دانشگاه (ابتدای خیابان مشیر فاطمی) واقع شده است. 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-2-2 15:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ