درباره ما
    
اعضای شورای رفاهی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ردیفنامسمتنمایندگیآدرس ایمیل
1دکتر سیاوش باباجعفریعضو هیات علمی دانشکده بهداشترئیس شورا و نماينده دانشکده بهداشتjafaris@sums.ac.ir
2 دکتر غلامرضا عبدالهی فرد عضو هیأت علمی دانشکده پزشکینماینده دانشکده پزشکیabdolahigh@sums.ac.ir
3 دکتر نصراله عرفانی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سرطان نماینده مراکز تحقیقاتerfanin@sums.ac.ir
4 دکتر محمد جواد خشنود عضو هیات علمی دانشکده داروسازی نماینده دانشکده داروسازی  khoshnoudm@sums.ac.ir
5 دكتر محمد حسين معتضديان عضو هیات علمی دانشکده پزشکی نماینده دانشکده پزشکی  motazedm@sums.ac.ir
6 دكتر كورش عزيزي قائم مقام معاونت آموزشي و مدير امور هيات علمي دانشگاه-عضو هیات علمی دانشکده بهداشت نماينده معاونت آموزشي دانشگاه azizik@sums.ac.ir
7 دکتر محترم نعمت الهی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت نماینده دانشکده مدیریت mnemat@sums.ac.ir
8 دكتر مهدی حقيقت افشار عضو هیات علمی دانشکده پزشکی نماینده دانشکده پزشکی afsharm@sums.ac.ir
9 ثریا قدکپور عضو هیات علمی دانشکده پرستاری نماینده دانشکده پرستاری  sghadakpour@hotmail.com
10 دکتر عباس عباس زادگان عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی نماینده دانشکده دندانپزشکی dr.abbaszadeghan@gmail.com
11  مریم جلالی پور عضو هیات علمی دانشکده توانبخشی نماینده دانشکده توانبخشیmjalalipur@yahoo.com
12 دکتر محمد حسين قهرماني عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی نماینده دانشکده پیراپزشکی ghahram@sums.ac.ir
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-9 10:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ