وام خريد  مسكن

بنا به مصوبه شوراي پول و اعتبار سقف فردي تسهيلات خريد مسکن جهت اعضاي هيات علمي دانشگاهها 250 میلیون تومان  تعيين شد است.  بازپرداخت اين وام ها در حال حاضر بسته به تمایل متقاضی 5 الی20ساله می باشد.

   نرخ سود وام خرید مسکن 18درصد می باشد.جهت جزئیات بیشتر به بانک ملت شعبه پزشکی مراجعه فرمایید.جهت دریافت معرفی نامه  می توانید درخواست خود را تلفنی به شماره 32122616اطلاع داده و یا اطلاعات(نام،نام خانوادگی) خود را به شماره 09173087808 پیامک فرمایید.جهت تسریع روند صدور معرفی نامه ترجیحا اطلاعات خود را به شماره همراه مذکور پیامک فرمایید.