مهمانسرای دفتر مرکزی دانشگاه در تهران 

مهمانسرای دفتر مرکزی دانشگاه در تهران جهت ارائه خدمت به همکاران عضو هیات علمی و کارکنان دانشگاه که جهت ماموریت اداریبه تهران مراجعه می نمایند استفاده می شود. جهت استفاده از مهمانسرای دفتر مرکزی دانشگاه در تهران لازم است نامه رسمی از دانشکده يا مرکز مربوطه به مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه با ذکر زمان ماموریت ارسال گردد. جهت هماهنگي مي توانيد با شماره تماس 2122710 (مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه) تماس حاصل فرماييد. جهت اطلاع بیشتر اينجا را کليک نماييد.