باغ های دانشگاه

باغ دانشگاه در سپیدان (باغ یاس سپيدان)
  در فاصله 85 كيلومتري شيراز واقع شده و در فضاي آرام و دلپذير امكان لذت از مناظر طبيعي و هواي پاك را براي كاركنان دانشگاه فراهم مي كند.اعضاي هيأت علمي و كاركنان دانشگاه با داشتن معرفي نامه مي توانند در روزهاي مختلف سال در فضاي اين باغ روز منحصر به فردي را در جمع خانواده داشته باشند. 
باغ دانشگاه در كوچه گلخون قصرالدشت  (باغ یاس قصرالدشت) در حال حاضر بيشتر جهت برگزاري مراسم رسمي مورد استفاده قرار مي گيرد هرچند امکان استفاده از این باغ جهت اعضاي هيأت علمي و كاركنان دانشگاه نیز کم و بیش فراهم است.
جهت مشاهده دستور العمل استفاده از باغ دانشگاه در سپيدان و باغ کوچه گلخون قصرالدشت و سایر باغ های دانشگاه اينجا را کليک نماييد.