تورهای گردشگری

كميته گردشگري شوراي رفاهي در تلاش است با برقراري ارتباط با آژانسهاي مسافرتي و استفاده از ديگر امكانات, تورهاي گردشگري داخلي و خارجي را برنامه ريزي نمايد. هرگونه عقد قرارداد از طریق این صفحه اطلاع رسانی می شود.