تسهیلات ورزشی مجتمع فرهنگي، ورزشي و تفريحي ولايت

مجتمع فرهنگي، ورزشي و تفريحي ولايت وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شيراز در بلوار چمران خيابان نيايش، انتهاي نيايش 3 واقع شده و تسهیلات ورزشی فراوانی از جمله زمين فوتبال، پيست دوچرخه سواري، زمين تنيس، استخر شنا و.... را به کارکنان و اعضای هیات علمی ارائه می دهد.


در ميان سانسهاي سالن شنا دو سانس در روزهايدوشنبه و جمعه به ترتیب در ساعات 20 الی 30/21 و 00/11الی 30/12ويژه اعضاء هيأت علمي و مديران مي باشد. سانس ویژه بانوان هیأت علمی نیز جمعه ها از ساعت 30/16 الی 00/18 می باشد.پيست دوچرخه سواري عصر ها فعال مي باشد که روزهای زوج ويژه آقایان و روزهای فرد ويژه خانمها است. پرداخت هزينه براي موارد فوق بر اساس مصوبه هاي معاونت فرهنگي دانشجويي دانشگاه صورت مي پذيرد.
جهت استفاده از امكانات استخر مي بايستي با در دست داشتن كارت شناسايي به مجتمع ولايت مراجعه نمود.
جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص خدمات ورزشي دانشگاه به سايت اداره تربيت بدني دانشگاه  و جهت آگاهي از امكانات ورزشي مجتمع ولايت به سايت اين مجتمع  مراجعه نماييد.