احتراما باستحضار می رساند پیرو تفاهم بعمل آمده با بانک ملت شعبه پزشکی،اساتید محترم می توانند از کارتهای اعتباری این بانک تا سقف 50 میلیون تومان استفاده نمایند.علاوه بر استاد عضو هیأت علمی دو نفر دیگر از بستگان نزدیک نیز می توانند در صورت تمایل درخواست صدور کارت دهند.اساتید می توانند در صورت تمایل پس از تهیه مدارک ذیل به اداره رفاه دانشگاه واقع در طبقه همکف ساختمان مرکزی مراجعه نمایند.شرایط کارت مذکور از این قرار می باشد :

- نرخ اقساط :18 درصد

- تعداد اقساط : 48 ماهه

- مبلغ هر قسط : 1/470/000 تومان

- دو ضامن هیأت علمی

- گواهی کسر از حقوق (وام گیرنده و یک ضامن)

- کپی شناسنامه وام گیرنده و ضامن تمام صفحات

- کپی کارت ملی (وام گیرنده و ضامن)

- کپی فیش حقوقی