با سلام.احتراما باستحضار می رساند پیرو تفاهم نامه منعقد گردیده فیمابین مدیریت هتل دلفین بندر انزلی از یک طرف و مرکز امور هیأت علمی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از طرف دیگر اساتید محترم عضو هیأت علمی می توانند در صورت تمایل از خدمات هتل مذکور استفاده نمایند.جهت استفاده از خدمات هتل بایستی نسبت به تهیه معرفی نامه از شورای رفاهی هیأت علمی دانشگاه واقع در ساختمان مرکزی - طبقه اول-اتاق شماره 121 اقدام فرمایید.چنانچه به هر دلیلی موفق به دریافت معرفی نامه نبودید طبق هماهنگی بعمل آمده می توانید با ارائه کارت شناسایی عضویت هیأت علمی خود نسبت به رزرو اتاق اقدام فرمایید.بدیهی است قبل از تهیه معرفی نامه یا مراجعه به هتل بایستی ابتدا از طریق تماس با شماره تلفن هتل که در آخر اطلاعیه قید گردیده است از امکان پذیرش توسط هتل در تاریخ مورد نظر اطمینان حاصل فرمایید.

آدرس : بندرانزلی- غازیان - خیابان اطباء

تلفن : 43444000-013

خانم شاهی(امور رفاهی هیأت علمی وزارت بهداشت) : 81452332-021