صندوقهای قرض الحسنه هیأت علمی شماره 1 (صندوق هيات علمي) و شماره 2 (صندوق امام حسن عسکری)
این دو صندوق به همت جمعی از اعضاء هیأت علمی دانشگاه تأسیس شده و به اعضا ی هیات علمی که حق عضویت ماهانه پرداخت می نمایند وامهای قرض الحسنه اعطا می نماید. 

شرایط عضویت:
1) عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2) اندوخته اولیه 25/000/000تومان جهت عضویت صندوق شماره 1 و 25/000/000تومان جهت صندوق شماره 2 (امام حسن عسکری)
3) پرداخت ماهانه 350/000 تومان حق عضويت برای هر کدام از صندوقها که بصورت خودکار از فیش حقوقی کم می شود.
4) هر عضو  هیأت علمی می تواند در یک یا هر دو صندوق عضو باشد  اما در صورتی که در هر دو صندوق عضو باشد  ماهانه           مجموعا 700/000 تومان حق عضويت کسر خواهد شد.
5) اندوخته اولیه و مبالغ کسر شده به عنوان حق عضویت ماهانه، جزء سرمایه فرد بوده و در زمان تسویه حساب با صندوق به ایشان عودت می شود.
نحوه عضویت متقاضیان: درخواست کتبی به همراه واریز سرمایه گذاری اولیه به شماره حسابهای اعلامي از طرف حسابداری صندوق ها. (لطفا جهت دريافت شماره حساب و هماهنگي جهت واريز وجه با حسابداری صندوقها  به آدرس ذیل این صفحه تماس حاصل فرماييد)
نحوه پرداخت وام به اعضا : پس از اینکه اندوخته هر عضو هیات علمی در صندوق ها به حد نصاب دریافت وام برسد درخواست کتبی فرد جهت دریافت وام در نوبت واگذاری وام قرار می گیرد. این مدت بسته به تعداد افراد متقاضی متغیر می باشد. وام های این صندوق فاقد کارمزد بوده و به شرح زیر پرداخت می شوند:
1)     صندوق هیأت علمی شماره 1 (دوره سیزدهم) : 

-مبلغ وام پرداختی هفتاد و پنج میلیون تومان با بازپرداخت در 25 قسط (25 ماهه) ماهانه  سه میلیون تومان، برای اساتیدی که بالاتر از بیست و پنج میلیون تومان در صندوق اندوخته دارند.

2)         2)  صندوق قرض الحسنه شماره 2 اساتید (صندوق امام حسن عسکری) (دوره سیزدهم): 
       
       -مبلغ وام پرداختی هفتاد و پنج میلیون تومان با بازپرداخت در 25 قسط (25 ماهه) ماهانه  سه میلیون تومان، برای اساتیدی که بالاتر از بیست و پنج میلیون تومان در صندوق اندوخته دارند.


    
                          botton1                            botton-2                

 توجه: 

 

 
  1. در صورتیکه بدهی فردی در فیش حقوقی وی صفر شده است ولی موجودی به حد 20 میلیون تومان نرسیده باشد اعضای گرامی می توانند در این خصوص با حسابداری صندوق هماهنگ کنند.
  2. زمان پرداخت براي آن دسته از اعضاء محترمی که نوبت وام آنها فرا رسیده باشد از پانزدهم الی بیستم هر ماه مي باشد و اقساط آن از ماه بعد شروع خواهد شد.
  3. اعضاء محترم هیئت علمی طرحی و ضریب k  که طرح انها به اتمام میرسد، چنانچه حقوق آنها قطع گردد، لازم است به حسابداری صندوق مراجعه و نسبت به تسویه مانده بدهی خود اقدام نمایند، درغیر اینصورت مانده بدهی این افراد از ضامنین کسر خواهد شد.
  4. اعضاء محتر م هیئت علمی رسمی و پیمانی و یا طرحی که به ماموریت خارج از کشور اعزام ميشوند ویا به هر دلیلی ممکن است حقوق آنها قطع گردد لازم است قبل از اعزام نسبت به مانده بدهی خود با حسابداری صندوق هماهنگی لازم را بعمل آورند.
  5.  آن دسته از عزیزانی که به افتخار بازنشستگی نائل می گردند هیئت مدیره صندوق به مدت سه ماه در خصوص بدهی آنها هیچگونه اقدامی انجام نمي دهد ولی چنانچه حکم بازنشستگی فردی بعد ازسه ماه برقرار نشود لازم است به حسابداری صندوق مراجعه و نسبت به پرداخت اقساط خود به صورت دستی اقدام نمایند.
  6. چنانچه فردی قصد انصراف از عضویت در صندوقها را دارد می تواند ضمن درخواست کتبی مبنی بر انصراف و تسویه حساب به حسابداری صندوق مراجعه و نسبت به دریافت موجودی خود اقدام نمایند
آدرس حسابداري صندوقهاي قرض الحسنه اساتيد: ساختمان مرکزی دانشگاه، طبقه 1، اتاق 121 ، آقای غلامی  تلفن : 32122235