حج عمره دانشگاهيان
جهت دريافت اطلاعات در خصوص نحوه استفاده از تسهيلات حج عمره دانشگاهيان به پایگاه اطلاع رسانی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان مراجعه نمایید.