در راستای افزایش گردشگران ورودی به استان زنجان و ارائه خدمات بهینه به مسافران و گردشگران اعزامی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی برای بازدید از ظرفیت های گردشگری استان زنجان تفاهم نامه همکاری فیمابین اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان زنجان به نمایندگی آقای یحیی رحمتی(طرف اول) و آقای دکتر سید علی حسینی رئیس مرکز امور هیأت علمی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی (طرف دوم) منعقد گردیده است.مدت تفاهم نامه تا پایان دیماه 98 بوده و به موجب آن اساتید مایل به استفاده از ظرفیتهای گردشگری و خرید مناسب از فروشگاههای صنایع دستی استان زنجان می توانند جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با خانم شاهی(مدیر امور رفاهی هیأت علمی وزارت بهداشت) به شماره 81452332 -021  و یا آقای یوزباشی (رابط)  به شماره 09124411128 تماس برقرار نمایند.